FUNDACIÓN CROMO SUMA är en icke vinstdrivande organisation i Barcelona, grundad av föräldrar till barn med Down Syndrome. Målet är att genom lek och bus öka barnen självförtroende och självständighet.

NAUTILUS sponsrar detta projekt med ERGOS stolar, för att skapa sköna och välkomnade miljöer för både barn och familj.