Valet av färg i klassrummet har inte bara betydelse för för inlärning, utan även för elevernas beteenden, kommunikation, produktivitet och välbefinnande. Färg är ett viktigt verktyg för att dela tanka och idéer och för elevernas välbefinnande. Med andra ord, för kognitiva förmågor och resonerande, grunden för framgång i studierna.

Med den nya färgen light plum, har Ergos sortiment är blivit rikare och mer livfullt! Djupa färger, som light plum, minskar passivitet och enformigt tänkande, vilket skapar ett mer dynamiskt klassrum där eleverna blir mer intresserade och motiverade att aktivt delta på lektionerna.

Samtidigt skapar light plum en lugn, avslappnad och välkomnade miljö. Inte konstigt att den blivit en succé på marknaden! Vill ni själva prova färgens effekter? Kontakta oss så skickar vi provexemplar till er!